SĖKMINGO VERSLO SĄLYGA – SAUGŪS DARBUOTOJAI

Administracinė darbdavio pareiga pasirūpinti darbų saugos sistemos diegimu įmonėje, kurios kontrolę periodiškai atlieka Valstybinė darbo inspekcija. 

Darbdavio tikslas užtikrinti darbuotojui saugias darbo sąlygas ir būti geriausiu savo srityje.

Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos arba planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Darbų saugos tikslas – darbuotojo darbingumo išsaugojimas įmonėje. Šiam tikslui pasiekti kiekvienoje įmonėje steigiama darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba arba jos funkcijos pavedamos vykdyti darbų saugos specialistui, kuris organizuoja ir įgyvendina įvairias prevencines priemones darbuotojui saugai ir sveikatai užtikrinti.

Jei darbų saugos specialisto neturite ir manote, kad darbų sauga įmonėje nespėsite pasirūpinti patys – galite samdyti išorines įmones darbų saugos specialisto funkcijos vykdyti. Mes išsiaiškinsime Jūsų poreikius ir pateiksime optimaliausią pasiūlymą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo Jūsų įmonėje. 

Jei nuolatinė priežiūra Jums nereikalinga, galime pasiūlyti dokumentų (darbų saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, gaisrinės saugos dokumentacijos) parengimą.

Saugūs darbuotojai, tvarkinga dokumentacija – ramus darbdavys, siekiantis plėtoti verslą.

„Iš patirties matyti, kad iš kiekvieno savo, kaip darbdavio, į DSS investuoto euro galite tikėtis gauti daugiau kaip dviejų eurų grąžą“.

PASLAUGOS

Domintų darbų saugos paslaugos?

Jei manote, kad įmonėje darbų sauga nespėsite pasirūpinti patys – mes galime Jums padėti išspręsti kylančius klausimus konsultacijų metu!

Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis privatumo politikos.